Kako izgovoriti "commando"

Dodajte svoje izgovorjavo "commando"

Pomen in opredelitev pojma "commando"

Noun

a member of a military unit trained as shock troops for hit-and-run raids

Sinonimi:

Noun

an amphibious military unit trained for raids into enemy territory

Sinonimi: